Iga - Ryu Karate - Do je ponímanie tradičného karate založené na základe veľmi známeho štýlu Goju Ryu , rozšírené o učenie útokov na vitálne body ( Diaunxe, Tuite ), zdravotné cvičenia Qigong ( viď sekcia Qigong v úvode ako samostatná kapitola). Stavia na tréningu Kata
( formálne zostavy techník a postojov ), na štúdiu použitia techniky a taktiky obsiahnutej v kata ( Bunkai ) a starých systémoch posilovania celého tela ( Hojo Undo ). Cvičenie samozrejme obsahuje tradičné učenie cesty, ako aj celostné ponímanie života.
Adept Iga - Ryu Karate - Do sa behom svojho výcviku naučí ovládať nie len svoje telo, ale predovšetkým aj svoju myseľ. Získa zdravé telo plné kondície a vitality, silného ducha a charizmu, silnú myseľ a kontrolu nad ňou a zároveň dostane základné informácie z oblasti akupunktúry, tradičnej čínskej medicíny a liečiteľstva, prvej pomoci, oblasti energií a čakier,ezoteriky, feng shui a mnoho ďaľších.
Na prvom mieste ale vždy bude stáť etika a morálka každého adepta tohto umenia, pretože aj keď primárne slúži na sebakontrolu a sebareflexiu vždy sekundárnym produktom bude schopnosť vedieť sa brániť, a preto je adeptovi vždy kladené na srdce správať sa tak,aby nebolo potrebné tieto schopnosti použiť.

!!! V tomto období prebieha NÁBOR NOVÝCH ČLENOV do nášho klubu karate !!! ......viď.náborový plagát (klikni)

Tréningy prebiehajú v telocvični na:
GYMNÁZIUM TILGNEROVA - Karlova Ves - Bratislava (zast. Segnerova, el. 1, 4, 5, 9, 12 )
každý utorok od 17:00 a štvrtok od 18:00
. Tešíme sa na Vašu návštevu !!!!!
!!! Práve prebieha nábor nových členov !!!
kontakt : 0905 / 234 844

Pre ľudí, ktorí nemajú čas alebo sklon k celému štúdiu všetkých aspektov tohto tradičného bojového umenia, ponúkame
kurzy SEBAOBRANY ( špecializované alebo všeobecné )
a samozrejme aj
---::: súkromné hodiny sebaobrany :::---

Ak máte záujem o bližšie informácie, prosím kontaktujte nás na telefónnom čísle : 0905 / 234 844
                                                                                           0910 / 185 489