Prvé slovo: QI (            , čítaj čchi ) znamená energiu, vitálnu a životnú silu, vitalitu, ale aj dych alebo vzduch.
                  Podľa čínskej medicíny preteká v ľudskom tele množstvo vitálnej energie v energetických kanáloch, ktoré prechádzajú celým telom
                  a vyživujú naše vnútorné orgány. Nazývajú sa meridiány. Ak je naša energia silná a plynule tečie v meridiánoch, naše telo je silné,                   zdravé a plné vitality. Dobre známa časť tradičnej čínskej medicíny - akupunktúra, pracuje na základe harmonizácie energie QI a                   meridiánov ( vyrovnávaním, doplňovaním alebo vypúšťaním energie z akupunktúrnych bodov ležiacich na meridiánoch sa                   harmonizuje tok energie QI ). Energiu QI získavame správnou stravou, správnym dýchaním a správnou telesnou aktivitou.

Druhé slovo : GONG (           ,čítaj kun) znamená umenie, zručnosť, ale aj kultiváciu alebo zručnosť, prácu


Čiže slovo QI-GONG je spojením 2 slov QI a GONG a znamená " umenie práce s energiou QI ".Cvičenia Qi gong sú tradičné čínske zdravotné cvičenia, ktorých vek sa odhaduje na viac ako 7000 rokov. Jedná sa o telesné cvičenia špeciálne vytvorené na zlepšenie zdravia, získanie mladosti a poznania.V Číne je velké množstvo ľudí, ktorí sa venujú týmto cvičeniam a v súčasnej dobe zaznamenávame rapídny rozmach cvičení QI GONG po celom svete. Naša organizácia prináša tieto zdravotné cvičenia priamo k Vám. Tieto cvičenia sú vhodné pre všetky vekové kategórie.Sú pomalé, jednoduché a nenáročné na koordináciu tela. Pomocou pohybov a správneho spôsobu dýchania sa harmonizuje prietok energie QI vo Vašich meridiánoch, a tým sa Vaše telo stáva zdravším a vitálnejším.Tieto cvičenia fungujú nie len ako liek
na choroby, ale aj ako účinná prevencia.

Cvičenia QI GONG (tradičné čínske zdravotné cvičenia a práca s vitálnou energiou)
Tréningy qigong sú v našom centre Bakhtir dočasne ukončené.
ALE NEBOJTE SA, O TO VIAC BUDE ODBORNÝCH SEMINÁROV QIGONG !!!

Pre bližšie informácie, nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle : 0905 / 234 844 alebo 0910 / 185 489